Det Psykologiske Kodeks for Dit Liv

Posted on

Dette redskab bygger på ideen om, at det at have et kodeks for sit liv, er både psykologisk gavnligt og en medskaber til, at du kan skabe det liv, som du gerne vil have. Ideen med at have et kodeks er, at hver gang du oplever uhensigtsmæssige reaktioner, som fx tanker, følelser eller adfærd, så […]

Brug forandring, Skab forandring

Posted on

Dette psykologiske redskab er ganske simpelt og alligevel kan det være ret svært. Det handler om, at hvis du har noget i dig selv; tanker, følelser, adfærd, opfattelser eller andet, som du gerne vil forandre, og du har en ide om, hvad du gerne vil forandre det til, så bruger du simpelthen ordet ‘forandring’, som […]

Nå dine mål nu!

Posted on

Alle mennesker har igennem hele livet, mål de gerne vil opnå. Nogle af dem er fantastiske. Andre er mere jordnære. Fælles for os alle er det, at det kan være både krævende og svært, at nå sine mål, om det så er en positiv udvikling i sit liv, eller en kamp ud af en svær […]

Start indenfor 5 sekunder

Posted on

Tanker, ideer og vurderinger er noget alle mennesker hele tiden får. De kommer til os hele tiden, og nogle af dem bør vi handle på, ud fra at vi gerne vil noget, og nogle bør vi bare sende ud af bevidstheden igen, da de ikke er hensigtsmæssige eller giver noget positivt. Samtidig kender alle nok […]

Mød dit indre system

Posted on

Dette redskab bygger på den psykologiske teori, som hedder Intern Familie System terapi (IFS). Her arbejder man med en teori om, at sindet er opbygget af et centralt Selv, og flere del-personligheder. Del-personlighederne overtager så selvet, mere eller mindre, i forskellige situationer. Samtidig er del-personlighederne, også kaldet dine sider, internt organiseret på forskellige måder, meget […]

Fasthold en positiv forandring

Posted on

Da det er helt normalt, at vi som mennesker kan falde tilbage i tidligere uhensigtsmæssige tanke- og adfærdsmønstre, handler dette redskab om, hvordan man kan fastholde en positiv forandring. Generelt er det en god ide, imens du arbejder med dig selv, at gøre dig nogle tanker om, hvordan du kan fastholde den positive forandring, du […]

Forandring af Leveregler

Posted on

Du kan bruge dette redskab, hvis du har identificeret dine uhensigtsmæssige leveregler og er klar til, at forandre dem. Det er vigtigt, at du husker, at det handler om, at forandre levereglerne til noget der er realistisk og ikke, at få dem til at forsvinde, eller blive det helt modsatte. Hvis du vil have hjælp […]

Identificer dine Leveregler

Posted on

Som mennesker har vi alle flere leveregler som er med til, at styre vores adfærd i dagligdagen. Disse leveregler er for det meste hensigtsmæssige, som fx; ”jeg skal altid se mig for, før jeg går over vejen”, men de kan også være uhensigtsmæssige for os. Uhensigtsmæssige leveregler er med til, at fastholde os i et […]

Tankejournal

Posted on

Tankejournalen er en god måde til, at arbejde med sine tanker, samtidig med, at man bliver opmærksom på særlige situationer, hvor tankerne typisk kommer. Tankejournalen er opbygget som et simplet skema, hvor du starter fra venstre og bevæger dig mod højre, imens du udfylder de forskellige kolonner. Når du bruger tankejournalen, skal du tænke på […]

Den Kognitive Diamant

Posted on

Når du skal arbejde med dine tanker er det en god ide, at starte med et redskab som er meget håndgribeligt. Til dette formål kan du bruge den kognitive diamant, som er vist nederst. Ideen med den kognitive diamant er, at du skal nedskrive og score forskellige områder, som har at gøre med dine tanker. […]

Typiske Negativ-Tanke Kategorier

Posted on

Alle mennesker har tanker. Nogle er positive, andre er negative og andre igen er mere neutrale. Hvis nogle tanker begynder at blive uhensigtsmæssige i din hverdag, så kalder man dem negative tanker. Hvis disse tanker går igen i vores liv, så kan negative tanker også blive automatiske. Det vil sige, de kommer nærmest uden, at […]

Identificer Dine Negative Automatiske Tanker

Posted on

Alle mennesker har tanker. Nogle af dem er positive, nogle er negative og andre igen er neutrale. Når vores negative tanker begynder at komme i en sådan grad, at det begynder, at påvirke vores hverdag i en negativ grad, så er det tid til, at gøre noget ved det. Som alle tanker, er negative tanker […]