Kognitiv TerapiPsykologiske Redskaber og Øvelser

Forandring af Leveregler

Du kan bruge dette redskab, hvis du har identificeret dine uhensigtsmæssige leveregler og er klar til, at forandre dem. Det er vigtigt, at du husker, at det handler om, at forandre levereglerne til noget der er realistisk og ikke, at få dem til at forsvinde, eller blive det helt modsatte. Hvis du vil have hjælp til, at identificere dine leveregler, så kan du bruge redskabet her.

Du skal bruge skemaet herunder til, at finde dine alternative hensigtsmæssige og realistiske leveregler. Når du har gjort det, så er det meget vigtigt, at du også bruger dem i din hverdag. Det vil sige, at du skal huske de nye realistiske leveregler og hver gang muligheden byder sig, eller du kan mærke negative tanker, så skal du tage fat i din nye leveregel, og huske dig selv på, hvordan den er nu, hvorfor du har lavet den sådan, og hvordan det gavner dig, at have den nye leveregel, samt hvad det gør ved dig, hvis du ikke får den gamle leveregel forandret.

Det er rigtig godt, at arbejde med sine tanker og leveregler derhjemme, men det er ude i virkeligheden, i din dagligdag, at de skal bruges og benyttes, og derfor også der, det vigtigste arbejde med dem er.

Skemaet er bygget op kronologisk, så du tager fat i én uhensigtsmæssig leveregel ad gangen, og går skemaet igennem med den. Herefter gennemgås hver af dine leveregler på samme måde.

Det er helt normalt at arbejdet med leveregler kræver meget af dig, og du kan derfor opleve at blive meget træt, distræt eller endda sur. Det er helt normalt. Husk at give dig selv den tid det tager, og ros dig selv for, at du gør noget, også selvom det måske føles som om det går for langsomt. Det gør det ikke. Du kan ikke gøre det forkert, eller for langsomt. Det eneste som er vigtigt er, at du fortsætter med arbejdet med dig selv og bliver ved.

Kopier det nedenstående skema, og brug det til, at arbejde med dine uhensigtsmæssige leveregler. Skriv det hele ned, både skemaet og dine svar.

God Fornøjelse!

Efter skemaet, kan du finde nogle eksempler på uhensigtsmæssige leveregler, og hvad de kunne tænkes, at blive forandret til.

Skema til forandring af leveregler:

Levereglen jeg vil forandre er:
Ulemperne ved denne leveregel er:
Fordelene ved denne leveregel er:
Noter de situationer eller tegn hvor du ved at levereglen er aktiv. Noter også de tanker, følelser, kropsfornemmelser og den typiske adfærd du har, når levereglen er aktiv:
Da levereglen opstod var den hensigtsmæssig fordi:
Levereglen er nu uhensigtsmæssig fordi:
En mere realistisk og hensigtsmæssig version af levereglen ville være:
For at afprøve den nye hensigtsmæssige leveregel, er det nødvendigt at jeg:

Her er nogle eksempler på uhensigtsmæssige leveregler og hvordan de kan ændres til mere hensigtsmæssige leveregler.

Uhensigtsmæssige leveregel: “Jeg må ikke lave fejl eller klare mig dårligt, det er en katastrofe for mig, hvis det sker”.

Kan ændres til:

“Det er godt at klare sig godt, men alle mennesker laver fejl og det er også ok, at jeg laver fejl en gang imellem”.

Uhensigtsmæssig leveregel: “Jeg bør altid have kontrol over mine følelser”.

Kan ændres til:

“I nogle situationer er det godt at have kontrol over sine følelser, men følelser er en del af det at være menneske, de er gode for mig, og det er vigtigt, at jeg også lader dem komme frem”.

Uhensigtsmæssige leveregel: “Jeg skal klare det hele selv, ellers er jeg en belastning for dem omkring mig”.

Kan ændres til:

“Det er godt at være selvhjulpen, men det er også vigtigt, at kunne spørge om hjælp og vejledning, så opgaver og udfordringer bliver klaret på den bedst mulige måde”.

Del det du lige har læst!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.