Psykologi Blog

Indefra eller Udefra, Hvad er Vigtigst?

Jeg har selv brugt meget energi på, at fordybe mig i det fænomenologiske aspekt af psykologien og filosofien (selvom jeg først for nyligt er blevet klar over, at det hedder det her med fænomenologi), som handler om selve den oplevelse der er ved en given aktivitet eller situation. Man kunne sige, at det handler om oplevelser, og oplevelsen af oplevelsen.

Jeg har både reflekteret meget over, og læst meget om, hele det her med den menneskelige oplevelse, og hvordan den bliver kædet sammen med livet og vurderingen af ens liv. Er det et godt liv, er man lykkelig eller er man det ikke, og hvor kommer alt det her fra? Er lykke en følelse, en tanke, noget mere holistisk eller noget metafysisk?

Jeg har ikke fundet et endegyldigt svar på alle de her spørgsmål, og jeg tror heldigvis heller ikke der er ét endegyldigt svar. Dette mener jeg er rigtig godt, for det betyder, at vi hver selv kan få lov til at vælge, hvad der er vigtigst for os, i vores liv.

Derfor kom jeg til at tænke meget over det her med, hvad er vigtigst, den indefrakommende oplevelse eller den udefrakommende oplevelse?

Med indefrakommende oplevelser mener jeg de følelser, tanker og det generelle humør, som i sig selv er en oplevelse. Altså de oplevelser som kommer indefra os selv.

Med udefrakommende oplevelser mener jeg, de oplevelser som vi er i og som afstedkommer nogle indre oplevelser. Det kunne fx være rejser til andre lande, succeser med ens karriere, en solnedgang eller noget helt andet, men altså noget der sker udefra os.

Her mener jeg ikke, at der er et let eller entydigt svar. Som med stort set alt andet, der har med mennesker og vores indre liv at gøre, så tror jeg, at svaret er komplekst og sammensat og, at det også kan være simpelt og ligetil. Det kommer igen helt an på, hvem der spørger sig selv og hvordan de prioritere i deres liv.

Og for nogen, vil spørgsmålet være lidt vagt, for det er måske for generelt, hvilket der også er sandhed i, da vi som mennesker altid er i bevægelse i vores sind og deraf vores oplevelsesverden. Vi vil hele tiden ændre vores sindstilstand på baggrund af både det som foregår inde i vores egen krop og sind, og også på baggrund af hvad der sker omkring os. På den måde er vi dynamiske og vores personlighed og deraf vores oplevelse af en situation, vil også hele tiden ændre sig.

Du kan fx tænke over en opfundet situation. Du står med en bekendt og I taler sammen om noget hyggeligt og det er en lille rar stund. Du oplever, at det er rart og hyggeligt og dit indre vil nok afspejle dette. Tænk så over hvordan din oplevelse af situationen ville være, hvis den bekendte holdt en kniv fremme. Så er jeg ret sikker på, at din oplevelse af situationen ville være anderledes. Eller hvad nu hvis du pludseligt i situationen fik en tankestrøm om, at den anden også bare er så veltrænet og du selv også burde gøre noget mere, og øv hvor du også synes din krop er utiltrækkende. Så ville oplevelsen af situationen også være en anden.

På den måde mener jeg, at vi hele tiden er dynamiske som mennesker. Så derfor kunne man måske sige til spørgsmålet, i hvilket domæne snakker vi? I hvilket domæne af dit liv, vil du spørge om dette?

Det kunne fx være karriere, familie, penge, hus, og lignende. Og det kan selvfølgelig også være mere generelt, sådan for hele dit liv overordnet.

Jeg har selv stillet dette spørgsmål til mig selv, og for mig er det vigtigste den indefrakommende oplevelse. For mig er det vigtigst i mit liv generelt, at min oplevelse af lykke kommer indefra, og at jeg så kan tage den med overalt, hvor jeg kommer.

Dette perspektiv bygger selvfølgelig på den person som jeg er, og på de oplevelser jeg tidligere har haft, og derfor kan et valg om, at de udefrakommende oplevelser er de vigtigste for dig, eller en anden, være lige så rigtige i deres liv, da dette valg bygger på deres person og deres erfaringer i livet.

Så derfor stiller jeg nu spørgsmålet til dig: Hvad er vigtigst for dig, den indefrakommende oplevelse eller den udefrakommende oplevelse?

 

Man kunne selvfølgelig hurtigt tænke, men de er vel lige vigtige og hvad skal det her egentlig gøre godt for?

Det skal bruges til det som kommer efter. For når du så har tænkt over, og valgt hvad der er vigtigst i dit liv, så er det tid til at følge dette. Efterlev det, i dit liv.

Hvis det er vigtigst hvad der kommer udefra, er du nødt til at skabe de stunder som er vigtige for dig. Du er nødt til fx at skabe et liv, hvor du har penge til at gøre de her ting og hvor du har mulighed for det, både mht. andre mennesker og det tidsmæssige.

Og er det vigtigste for dig, det som kommer indefra, så er du nødt til at skabe denne oplevelse inde i dig selv, og derfor arbejde med dig selv og dit indre, så du ikke bliver styret af negative tanker og adfærd, som ikke skaber din ønskede indre oplevelse. Her skal du også skabe et liv, hvor du kan arbejde med dit indre, igen både med hensyn til penge, tid og andre mennesker i dit liv.

Kort sagt, så handler det her om, at du aktivt vælger, hvad der er vigtigst i dit liv for dig, også begynder at skabe det. Start allerede nu, og begynd at skabe din ønskede fremtid.

Del det du lige har læst!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.