Kognitiv Terapi

Det Psykologiske Kodeks for Dit Liv

Posted on

Dette redskab bygger på ideen om, at det at have et kodeks for sit liv, er både psykologisk gavnligt og en medskaber til, at du kan skabe det liv, som du gerne vil have. Ideen med at have et kodeks er, at hver gang du oplever uhensigtsmæssige reaktioner, som fx tanker, følelser eller adfærd, så […]

Brug forandring, Skab forandring

Posted on

Dette psykologiske redskab er ganske simpelt og alligevel kan det være ret svært. Det handler om, at hvis du har noget i dig selv; tanker, følelser, adfærd, opfattelser eller andet, som du gerne vil forandre, og du har en ide om, hvad du gerne vil forandre det til, så bruger du simpelthen ordet ‘forandring’, som […]

Nå dine mål nu!

Posted on

Alle mennesker har igennem hele livet, mål de gerne vil opnå. Nogle af dem er fantastiske. Andre er mere jordnære. Fælles for os alle er det, at det kan være både krævende og svært, at nå sine mål, om det så er en positiv udvikling i sit liv, eller en kamp ud af en svær […]

Start indenfor 5 sekunder

Posted on

Tanker, ideer og vurderinger er noget alle mennesker hele tiden får. De kommer til os hele tiden, og nogle af dem bør vi handle på, ud fra at vi gerne vil noget, og nogle bør vi bare sende ud af bevidstheden igen, da de ikke er hensigtsmæssige eller giver noget positivt. Samtidig kender alle nok […]

Mød dit indre system

Posted on

Dette redskab bygger på den psykologiske teori, som hedder Intern Familie System terapi (IFS). Her arbejder man med en teori om, at sindet er opbygget af et centralt Selv, og flere del-personligheder. Del-personlighederne overtager så selvet, mere eller mindre, i forskellige situationer. Samtidig er del-personlighederne, også kaldet dine sider, internt organiseret på forskellige måder, meget […]

Fasthold en positiv forandring

Posted on

Da det er helt normalt, at vi som mennesker kan falde tilbage i tidligere uhensigtsmæssige tanke- og adfærdsmønstre, handler dette redskab om, hvordan man kan fastholde en positiv forandring. Generelt er det en god ide, imens du arbejder med dig selv, at gøre dig nogle tanker om, hvordan du kan fastholde den positive forandring, du […]

Forandring af Leveregler

Posted on

Du kan bruge dette redskab, hvis du har identificeret dine uhensigtsmæssige leveregler og er klar til, at forandre dem. Det er vigtigt, at du husker, at det handler om, at forandre levereglerne til noget der er realistisk og ikke, at få dem til at forsvinde, eller blive det helt modsatte. Hvis du vil have hjælp […]