Psykologi Blog

Kom igang med din fremtid

De fleste kender oplevelsen af, at der er noget man gerne vil, men hvor det kan være svært at komme igang, svært faktisk at få handlet på det, konsekvent og vedvarende. Dette kan opleves meget frustrerende, især i et samfund hvor vi ofte måles på, og måler os selv på, det vi faktisk får gjort, samt hvor anerkendt det vi udfører bliver.

Derfor handler dette indlæg om nogle forskellige synspunkter på, faktisk at gøre noget, faktisk at handle og kunne holde fast.

I dette indlæg snakker vi om, hvad der kommer før en handlingsorienteret proces. Jeg vil i dette indlæg, ikke komme ind på selve opgaveudførelsen, målsætning og processtyring. I dette indlæg handler det om nogle perspektiver på, hvad der ligger bag opstarten af en proces, af en handling, og på den måde, håber jeg at kunne synliggøre forskellige tilgange til faktisk at få startet den proces, som du gerne vil igang med, men som opleves meget svær at starte og fastholde.

Ud fra forskelligt litteratur omkring motivation, innovation, psykologi og selvhjælp, så bliver det tydeligt, at for at starte noget, så involverer det mindst 3 ting:

Inspiration

Motivation

Handling

Disse tre faktorer vil jeg bruge som udgangspunkt i dette indlæg.

Meget kort fortalt, så handler inspiration om at have/få en god ide til noget, som faktisk opleves som meningsfuldt og værdifuldt, i det mindste for en selv, og som noget man oplever, at man gerne vil/eller godt kunne handle på.

Motivation handler om, en oplevelse af at have energi og lyst til, at handle på sin inspiration, en oplevelse af at ville gøre noget, og at handlingen er betydningsfuld for en selv, og som noget der næsten naturligt leder til handling, i en given retning.

Handling er selve det, at man faktisk gør noget, ud over at tænke og reflektere, at man gør noget som objektivt kan observeres (fx skriver noget, tager kontakt, tager til træning, laver en video, optager noget lyd etc.).

Den gængse opfattelse er så, at for at man kommer igang med noget, så er hændelsesforløbet for de 3 faktorer:

Inspiration > Motivation > Handling

Dette kan også sagtens være tilfældet og er det for mange mennesker, men det er bestemt ikke det eneste forløb. Faktisk har jeg oplevet mange tilfælde hvor dette forløb netop begrænser folk, fordi de enten ikke er helt inspirerede eller ikke oplever sig særligt motiverede, og de derfor aldrig når til selve handlingen.

Derfor er det gavnligt, at indse at forløbet ovenfor, kun er én mulighed, men bestemt ikke den eneste. Ved at kende til andre forløb, så kan det give dig mulighed for, aktivt at vælge den bedste vej til handling, for dig, netop nu.

Et andet forløb, som mange er fortalere for, er det følgende:

Handling > Inspiration > Motivation

Dette forløb kan virke nærmest ulogisk, og går da også helt imod den kendte opfattelse af hvordan man handler intentionelt. Du kender det fx fra tegnefilm, hvor figurerne først får den kendte lysende pære over hovedet, før de så handler.

Men i dette forløb erkender man til fulde, at man hverken er inspireret eller særligt motiveret, men man vil gerne, måske skal man endda, have handlet. Derfor går man simpelthen bare igang. Så vil man ofte opleve, at man undervejs imens man handler, bliver inspireret og dette leder til motivation, som så leder til mere handling, og man så pludselig befinder sig i det første forløb jeg beskrev.

Hvis det virker lidt underligt eller svært, så bare prøv det. Tænk ikke så meget over resultat og indhold, men bare gå i gang, og se hvad der sker.

Man kan også sagtens forestille sig forløb, hvor motivation > handling > inspiration, eller forløb hvor inspiration > handling > motivation. Disse minder dog så meget om hinanden, at det kan være svært at skelne, i det mindste ud fra de definitioner, dette indlæg kommer med.

Som du kan se, så er det ikke entydigt hvad der leder til handling, motivation og inspiration, og det er helt sikkert ikke det samme i alle tilfælde. Så hvis du oplever, at du gerne vil igang med en proces og gerne vil nå et resultat, så bliv ved med at eksperimentere med disse faktorer og forløb, og lad dig ikke stoppe af manglende inspiration, motivation eller handling. Oplever du, at du ikke rigtigt kan komme igang eller har svært ved at fastholde din proces, så er det nok tid til, at prøve et andet forløb, og så se hvad der sker.

Del det du lige har læst!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.