Om Bjarke Schlechter

Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet og har praktisk erfaring med psykologi fra en varieret baggrund, hvor jeg både har erfaring med individuel terapi, grupper og formidling. Ud over min praktiske og teoretiske erfaring med den kognitive metode, mindfulness, coaching, neurologi, positiv psykologi, samt terapi generelt, er jeg også en af de førende i Danmark indenfor metoden Internal Family Systems Therapy, hvor jeg har specialiseret mig i metoden og skrevet min kandidat-afhandling om denne metode, og sindets opbygning ud fra metoden.

Mit første job efter uddannelsen var som projektansat i Dansk Psykolog Forening, hvor jeg var med til udvikling og udførelse af det succesfulde projekt, Psykologkampagnen. Her arbejdede jeg med individuel rådgivning, undervisning, formidling og brug af digitale medier.

Efter Psykologkampagnen kom jeg til Falck Healthcare hvor jeg havde ansvaret for det telepsykologiske område, og var den daglige leder for 10 telepsykologer, der gav telefon- og web-videoterapi til en potentiel kundepopulation på over 600.000 mennesker. Jeg havde også ansvaret for Falck Healthcares mindfulness tiltag og jeg skrev en bog om mindfulness for Falck Healthcare. Ydermere havde jeg opgaver hvor jeg udførte forskellige psykologiske interventioner, udførte individuel terapi og jeg havde forskellige formidlingsopgaver, som fx at holde foredrag om mindfulness for ca. 200 mennesker.

For at være tættere på min familie i Albertslund (kone og 2 børn) skiftede jeg arbejde til Københavns Vestegns Politi, hvor jeg blev ansat som trivselskonsulent, med ansvaret for den generelle trivsel og nedbringelse af sygefravær, for de godt 850 ansatte. Her havde jeg både individuelle samtaler og udførte formidlingsopgaver, samt udførte ledelsessparring på alle niveauer i organisationen.

Jeg arbejdede senest som psykolog, i Familiecenter Kalvehave, for at hjælpe børn, unge og familier, som har det rigtig svært og har nogle meget udfordrende livsomstændigheder.

Jeg arbejder nu for Egedal Kommune som psykolog i deres Pædagogiske Psykologiske rådgivning, hvor jeg arbejder med dagsinstitutioner og er psykolog for et tilbud til børn med en autismespektrumforstyrrelse.