Psykologi Blog

Selvfølgelig Kan Du Det!

Mange mennesker kender oplevelsen af, at der er noget i ens liv man gerne vil ændre eller et mål, man gerne vil opnå. Her er det, at mange oplever en tvivl, både omkring hvad de skal gøre, men også om de overhovedet kan det. Kan de tabe de ekstra 10 kg? Kan de ændre deres motionsvaner og skabe den ønskede forandring, eller kan de kæmpe sig ud af en svær mental periode?

Og her er det, at jeg siger: Selvfølgelig kan du det!

Men det er ikke bare noget jeg siger, alene på baggrund af min erfaring som psykolog. Der er faktisk mere og mere psykologisk forskning, som peger i denne retning.

Tag fx effektforskningen indenfor psykologi, hvor man har forsket i, hvad der giver den bedste effekt ved terapi, for klienterne. Her viser det sig, at der er mange forskellige faktorer der spiller ind, men nogle af dem minder om hinanden og er derfor blevet grupperet i forskningen.

Så når man ser på effekten af terapi, så er det faktisk kun ca. 15% af effekten af terapien, som kommer af selve behandlerens metode, og ca. 30% fra generelle mellemmenneskelige faktorer, mellem behandler og klient, som fx empati, forståelse, evne til at danne en god relation og lignende. De resterende ca. 55% kommer fra klientens forventninger til behandlingen og fra faktorer, som ikke direkte har med behandlingen at gøre.

Som behandlere kan vi altså ikke tage æren for, at du når dit mål eller kæmper dig ud af en svær periode. Æren går altid til dig. Og det gør den fordi, det er dig som gør arbejdet, og også dig som bruger de resurser, du allerede har i dig, til at nå en ønsket effekt.

Og hvad skal man så bruge behandlere til, ville være et nærliggende spørgsmål.

Du skal bruge dem til præcis det, som du har brug for. Oftest vil det være, at frigøre de resurser du allerede har, fra uhensigtmæssige mønstre, tanker og reaktioner, samt til at få ny viden og inspiration. Men det ændrer ikke ved, at du allerede havde resurserne til at begynde med. Ellers ville behandlingen jo ikke have givet noget resultat, fordi man som behandler altid bygger på det, du allerede kan.

Også den positive psykologi viser effekten af, at bruge de resurser du allerede har. I den positive psykologi er fokus på det som virker i dit liv, på det du allerede kan, dine styrker, som ligeså godt kunne kaldes for dine resurser.

Indenfor den positive psykologi arbejder man ud fra, at vi alle har 24 styrker, i større og mindre grad, og ud af de 24, er der 6 som er de mest fremtrædende. Man bruger så disse såkaldte ‘karakterstyrker’ til at finde frem til, hvad og hvordan man bedst opnår de individuelle mål man har. Samtidig har den positive psykologi vist, at ved at bruge sine karakterstyrker, så opnår man også mere glæde i livet, hvilket jo altid er en skøn effekt, og måske endda dit egentlige inderste mål.

(på hjemmesiden http://www.viacharacter.org/www kan du finde meget mere information om positiv psykologi, og også finde dine karakterstyrker)

Den positive psykologi viser derved tydeligt, at vi alle allerede har mange resurser, og når disse kommer i spil, så kan vi nå vores mål, også uden at fokusere på problemer og barrierer.

Der er altså en rimelig forskningsmæssig base for at sige, at du kan nå dine mål. At du allerede har de resurser, du skal bruge og, at hvis du sætter dine resurser i spil, så kan du også nå dine mål. Og det er derfor, jeg med overbevisning kan sige, at selvfølgelig kan du det, hvad end ‘det’ så er.

Derfor, hvis du står overfor gerne at ville opnå noget i dit liv, om det så er et vægttab, en rekord, en ny motionsvane, at blive mere lykkelig eller at kæmpe dig ud af en mental udfordring, så har du allerede de resurser i dig, som du skal bruge. Disse skal nu mønstres på den bedst mulige måde, så du kan begynde, at skabe din nye fremtid.

Og hvordan gør man så det?, ville være det næste oplagte spørgsmål.

Jo, netop fordi alt du skal bruge allerede er i dig, så behøver du ikke starte med, at se ud i verden. Det er langt mere effektivt, at starte med at se ind i dig selv.

Her er det oplagt, at starte med at overveje hvorfor du gerne vil opnå det, du har i tankerne. Hvor kommer denne ide fra, hvad er motivationen for den, hvad er målet og hvad er det, du kan, som netop kan få dig, til dit mål, altså dine resurser.

Når du begynder at overveje hvorfor du gerne vil nå det mål, du har, så start med at overveje din motivation for, at nå dit mål. Med motivation skal forstås, om motivationen for dit mål kommer indefra dig selv eller er noget, der kommer udefra. Det er meget let for os mennesker, at blive overbevist om, at vi skal opnå et eller andet, som vi egentligt inderst inde ikke oplever er det vigtigste for os. Fx ses det tydeligt, hvordan vores medier og kultur får mange mennesker til hele tiden, at ville tabe sig og skabe en særlig krop. Her ses det tit, at det faktisk ikke lykkedes for særlig mange, netop fordi motivationen til denne forandring ikke kommer indefra dem selv, men mere kommer udefra. Det kan være svært, at finde ud af om din motivation kommer udefra eller indefra, og mange har glæde af hjælp og sparring til at finde ud af det. Men prøv at spørge dig selv, om du ville gøre alt det arbejde der skal til for, at nå dit mål, hvis der ikke var andre mennesker, som havde nogen som helst mening om det, hvis du opnåede dit mål. Alle ville agere fuldstændigt på samme måde og du ville være den eneste, som vidste og kunne se, at du havde nået dit mål. Hvis du oplever, at du nok ikke ville kunne opretholde motivationen, til alt det arbejde som det kræver for, at nå dit mål, hvis ikke du fik en eller anden form for respons fra dine omgivelser, ja så er der nok en god chance for, at dette mål ikke kommer fra dit inderste, men er noget der er kommet udefra. Men bare fordi motivation er kommet udefra, betyder det ikke nødvendigvis, at det er et dårligt eller ligegyldigt mål. Det betyder sandsynligvis, at du ikke har fundet din helt egen grund til, hvorfor det er vigtigt for dig alene, at nå dette mål.

Når du har fundet ud af hvorfor det er vigtigt for dig alene, at nå dit mål, så tænk over hvilke resurser du har, og hvem det er, du er inderst inde.

Se på dit liv op til nu, og overvej hvad det er du kan, som har gjort at du har lykkedes med forskellige ting før i tiden. Se også på, hvad andre siger om dig og dine resurser. Hvad tror du andre ville sige, at du var god til, og hvad er det du kan, som gør dig til en god ven/kæreste/familiemedlem. Og tænk også over, hvem du er inderst inde. Hvad er det, som du oplever definere dig. Hvad er det, du særligt er god til, og hvilke aktiviteter er det, som giver dig mest glæde og energi, og ikke bare imens det står på, men også i tiden bagefter.

Det kan godt være svært at finde frem til, så det kan være en god ide, at finde hjælp og inspiration hos andre mennesker, og når du har en god ide om, hvor din motivation kommer fra og hvilke resurser du har, og hvem du er inderst inde, så er det tid til, at begynde at planlægge vejen til dit mål, og derefter at følge din plan.

Det bedste ved det hele er, at når du finder dine resurser, din motivation og dit inderste selv, så har du alt det, du skal bruge til, at nå andre mål også. Samtidig vil du sikkert også opleve en stor grad af energi og glæde ved, at bruge dig selv og dine resurser og ved at begynde, at arbejde målrettet med dit mål og dig selv, hvilket kan føre til nye resurser og nye indsigter, og en positiv spiral er født.

Undskyldninger er der sikkert nok af, men hvorfor bruge energi på det, når du nu har de resurser du skal bruge og har evnerne til, at finde viden, inspiration og støtte til, at sætte disse resurser i spil, og begynde at skabe din ønskede fremtid, allerede nu.

Så næste gang du vil nå et mål og tvivlen kommer på besøg, så sig til dig selv: “Selvfølgelig kan jeg det!”.

 

Litteratur:

Supershrinks: What is the secret of their success?, Barry Duncan & Scott Miller (2008) – http://www.psychotherapy.com.au/fileadmin/site_files/pdfs/Supershrinks.pdf

Research Summary on the Therapeutic Relationship and Psychotherapy Outcome, Michael J. Lambert & Dean E. Barley (2001) – http://clinica.ispa.pt/ficheiros/areas_utilizador/user11/34._research_summary_of_the_therapeutic_relationship.pdf

Professionel Kontakt i Samtalebehandling, Thomas Iversen & Nicole K. Rosenberg (2013)

At Lykkes; En perspektivrig positiv psykologi om lykke og trivsel, Martin E.P. Seligman (2014)

Conscious Living; Finding joy in the real world, Gay Hendricks – PhD (2009)

 

Del det du lige har læst!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.