LøsningsfokuseretPsykologi Blog

Gør en ende på ødelæggende konflikter og gør dem konstruktive

Vi kender alle konflikter. De optræder uundgåeligt i vores liv, både med familie, venner, kolleger, ledere og ægtefæller. Eller måske især med ægtefæller. Konflikter kan være ødelæggende for både humøret og relationen, men de kan også være konstruktive og skabe stærkere relationer og mere lykke.

I dette indlæg vil du kunne finde nogle grundlæggende perspektiver på konflikter, som du direkte kan bruge i dit liv. Jeg præsenterer her en måde at se på konflikterne, så du sammen med de andre involverede, kan gå fra at være en medskaber til ødelæggende konflikter til, at være en medskaber af styrkende konflikter, og så er det faktisk ligemeget om det er i det ene domæne af dit liv, eller det andet.

Indlæggets indhold er baseret på socialpsykologisk arbejde og forskning, og du kan høre lidt mere om det fx i podcasten Speaking of Psychology, afsnit 66: Making Love Last and Dating in the Digital Age. Denne podcast er udgivet af American Psychological Association og kan findes her (https://www.apa.org/research/action/speaking-of-psychology/default.aspx).

For det første, hvorfor kommer vi i konflikter?

Ud fra et psykologisk perspektiv, så sker det når der opstår en uenighed af en eller anden slags. Ja, vil du nok sige, det er jo ikke specielt revolutionerende, og hvad så?

For at blive lidt mere skarp på de typer af konflikter der kan opstå, så kan du med fordel opdele dem i to slags: Der er horisontale og vertikale konflikter.

De horisontale konflikter, er de konflikter der opstår, når vi har en uenighed og der er et klart objektivt rigtigt svar og alle andre svar er forkerte. Det kan fx være en uenighed om navnet på en hovedstad i et land, eller noget andet, hvor der er et svar som objektivt set er rigtigt, og andre svar som objektivt set er forkerte.

De vertikale konflikter, er de konflikter hvor der objektivt set ikke er et rigtigt og forkert svar, men hvor det handler om forskellige præferencer, værdier og perspektiver på noget. det kan fx være en uenighed om hvorfra man skal bestille aftensmad, eller om toiletbrættet skal være oppe eller nede, efter endt besøg derude. Der er som sådan ikke et objektivt rigtigt og et objektivt forkert svar på sådanne uenigheder, men det kommer an på de forskellige parters præferencer, som i øvrigt både kan være bevidst subjektive og ubevidst subjektive.

Og heri ligger en stor del af de værste konflikter, fordi vi har det med, at være i vertikale konflikter, men at håndtere dem som horisontale konflikter. Når det sker, når den ene og den anden part har en opfattelse af, at noget skal være på en bestemt måde og, at det er den RIGTIGE måde, også selvom der faktisk ikke objektivt set er hverken en rigtig eller forkert måde, så begynder konflikterne ofte at opleves som personligt rettet, og man kan få en oplevelse af, at den anden part med vilje er dumstædig og modarbejder alene ud af ond vilje og for at skade eller nedgøre en. Det er så her, at det vil være en meget stor hjælp, hvis begge parter kan huske sig selv på, at omend nogle konflikter kan være ekstremt følelsesmæssigt og værdimæssigt ladet, så er de oftest vertikale, og det handler derfor ikke om rigtigt og forkert, men om at finde ud af hvordan man kan nå en enighed, da alle synspunkter for sin vis er lige rigtige eller lige forkerte.

Og når man står i sådan en konflikt eller er på vej ind i en, så er det også en stor hjælp at huske på, at når man håndterer konflikter, så er det altid bedst, at tænke specifikt frem for uspecifikt.

Hvis vi fx tager eksemplet med toiletbrættet og hver part har stærke personlige meninger om hvordan det skal være, så er det en fordel at tænke specifikt. Det handler om en vertikal konflikt, som alene omfatter en ting, og dens position på et givent tidspunkt. Det handler ikke om skjulte meninger om den anden eller om rigtigt og forkert, og slet ikke om at ville skade eller provokere den anden, men alene om positionen på denne her ting, i det her rum, på et givent tidspunkt.

Så opsummerende, tænk konflikter som enten horisontale, dem hvor der er et objektivt rigtigt og forkert svar (disse konflikter er der langt færrest af), og vertikale konflikter, dem hvor der ikke er et objektivt rigtigt og forkert svar (disse konflikter er der langt flest af), og vær specifik i konflikten, så konflikten faktisk kommer til at omhandle det, som uenigheden faktisk består i. Vær specifik, og hvis der så opstår flere specifikke emner i en konflikt, så håndter hvert specifikke emne for sig. Fx hvis den ene part vil have toiletbrættet nede og den anden oppe, og i konflikten dukker der udsagn op som fx, at den anden ingen respekt har eller er ulækker som person, så håndter hvert emne specifikt og på tur, og start med at indse og vær enige om, konflikten er horisontal eller vertikal.

God fornøjelse med din næste konflikt 🙂

Hvis du oplever, at indholdet i indlægget kunne være hjælpsomt for andre, så del meget gerne indlægget. Giv også gerne din mening til kende og smid en kommentar.

Del det du lige har læst!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.