Psykologi Blog

Sygefravær kan være en positiv resurse

Der er potentielt kæmpe værdier at vinde, ved at ændre virksomhedens tilgang til sygefravær. Med en tilgang til sygefravær, som en positiv resurse for virksomheder, der på lige fod med andre key-resources, er en lukrativ indikator for enhver virksomhed, så skaber man et optimalt udgangspunkt for organisatoriske forandringer og optimering af processer.

I den seneste tid er der kommet et stort fokus på sygefravær og dets omkostninger for virksomheder, og fokus er lagt på, at sygefravær er noget negativt som skal fjernes, for på den måde, at optimerevirksomhedernes bundlinjer.

Dette perspektiv har afstedkommet en mængde velmenende tiltag og konsulent-roller, som for det meste fokuserer på, hvordan den enkelte medarbejder, eller afdeling kan optimere deres trivsel, for derved at mindske sygefraværet, og i sidste ende give en positiv return on investment for virksomheden. Desværre har de tilsigtede tiltag sjældent den fulde effekt, som man havde håbet, og for nogle virksomheder bliver det en dyr affære, når de forsøger at mindske deres sygefravær.

Kernen i denne problemstilling ligger i det perspektiv der anvendes, når der tales om sygefravær. For langt de fleste tilfælde er der et negativt perspektiv på sygefravær, hvor det ses som en uundgåelig størrelse, man helst ville være helt fri for. Og dette perspektiv giver jo umiddelbar mening, fordi sygefravær koster virksomheder mange penge, både i tabt produktion, men også i administration og social kapital. Men netop fordi sygefravær er en uundgåelig størrelse, og ikke kan forsvinde, da det jo er en del af den menneskelige biologi, at vi kan blive syge, så er det negative perspektiv med til, at holde sygefraværet oppe, og den potentielle gevinst ved sygefravær udebliver, da man ikke takler det på en optimal facon, for virksomheden som helhed.

Sygefravær er nemlig mere end bare fraværet af en eller flere medarbejdere. Det er samtidig et stærkt kommunikationsmiddel for organisationen, både i dens helhed, men også i dens dele, faktisk helt et komplet omsluttende perspektiv og helt ned til det enkelte individ i organisationen. Denne kommunikation er ekstremt dyrebar, og faktisk ret svær at indsamle på andre måder, selvom der selvfølgelig er indikatorer som kan pege i samme retning, som fx trivselsmålinger, men intet der på samme måde, kan give et retvisende øjebliksbillede af det generelle arbejdsmiljø i virksomheden, samtidigt med at det kan give klare indikatorer for hvad problemet er og hvordan det kan løses.

Matematisk set kan man regne sig nogenlunde frem til, hvad et biologisk sygefravær burde ligge omkring, hvis man går ud fra, at alle medarbejdere har en optimal trivsel i organisationen. Det vil sige, at en åbenlys forhøjet afvigelse fra dette sygefravær er en kommunikation til organisationen om, at noget ikke er optimalt. Der er altså kommunikeret et behov for en forandring, som gennemtrænger hierarki, interne uoverensstemmelser og kommandoveje. Kommunikationen er ligeså klar for medarbejderen som den er det for direktøren. Dette er ekstremt værdifuldt.

Men det er kun værdifuldt hvis det bruges med et positivt perspektiv, hvor man ser hele organisationen som et system. Dette perspektiv betyder, at man accepterer til fulde at i ethvert system bliver enhver del påvirket, af enhver anden del, og påvirkes af samme. Man kan altså ikke med overbevisning finde isolerede problemområder i et sådant system, også lykkedes med at løse problemet i den isolerede kontekst. Er der et problemområde, så har det allerede påvirket de andre dele af systemet, og den indikation af problemet, ved en øgning i sygefravær, er bare det første symptom på et større underliggende problem i organisationen. Et problem som vil vokse, hvis der ikke tages hånd om det på et organisatorisk niveau, hvor man bruger sygefraværet som en kommunikation om, at noget skal gøres, og dem som er mest oplagt til at have svaret på hvad problemer er og hvordan det bedst løses, er dem hvor symptomet er mest udtalt, altså der hvor sygefraværet er størst. Derved kan man med en positiv tilgang til det forhøjede sygefravær, skabe en konstruktiv dialog og rettidigt og præcist identificere problemet, finde den rette løsning og handle på det, så tabet for virksomheden er så lav som muligt.

Der er selvfølgelig undtagelser fra det ovenstående. Tilfælde hvor et forhøjet sygefravær hurtigt kan afskrives til noget der ligger udenfor organisationen, eller hvor det kan identificeres liggende hos en lille del af organisationen.

Men det er ikke den type forhøjet sygefravær jeg her beskriver. Jeg beskriver den forøgelse hvis årsag er diffus, og som ikke lader sig løse alene med tid eller med simple tiltag. Det er den sygefraværsforøgelse hvis årsag, som oftest, bliver reduceret til at ligge hos en mindre del af organisationen, og hvor ansvaret for at det løses ligges alene der eller endda, og mest skadeligt, hos den enkelte medarbejder.

Denne uheldige proces kan man indgå ved et positivt perspektiv på sygefravær, hvor det ses som en vigtig kommunikation, og hvor identificering og løsning kan findes der hvor sygefraværet er forøget. På denne måde skaber man varige positive forandringer for sin virksomhed, og samtidig skaber det medarbejder trivsel, fordi medarbejderne får ansvar og bliver oprigtigt hørt.

Der er altså både penge at spare ved denne tilgang til sygefravær, både i hurtig og præcis reaktion, arbejdsmiljø men også i virksomhedens konkurrenceevne, som vil øges i stil med, at man anvender alle organisationens resurser, når man oprigtigt inddrager alle organisationens dele.

Desværre kan processen med at vende perspektivet på sygefravær fra noget negativt der skal fjernes, til en positiv resurse, tage noget tid. Især for organisationer som er vant til personificerende tiltag og ansvarsfralæggelse, vil det kræve en omstillingsperiode, så det er bare med at komme i gang, hvis man vil høste alle de nævnte goder ved at lave dette skift.

Del det du lige har læst!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.