Psykologi BlogUdvalgte indlæg

Vælg Den Rette Psykolog

Flere og flere mennesker oplever at stå i den situation, at de skal vælge en psykolog. Men hvad skal man gå efter, og hvem skal man vælge? Hvad virker?

Ifølge nyere effektforskning af terapi, er der sket rigtig meget i de seneste 30 år. Der er kommet mere end 340 nye metoder og teorier til, men hvad med effekten af terapien? Det viser sig, at selvom der er sket en så stor tilgang af det teoretiske og metodiske materiale, så har effekten af terapi ikke ændret sig. Effekten er stadig den samme, som den var for 30 år siden, når man ser på hvor mange klienter, der faktisk oplever at have fået det bedre og føler sig hjulpet igennem, den udfordring de stod i.

Man kunne ellers forvente, at med en så stor stigning i teori og metoder, så ville effekten også stige, men det er altså ikke det forskningen peger på. Så måske er det ikke så væsentligt, hvilken metode der benyttes, måske skal man have et større fokus på nogle andre parametre. Men hvad er de så? Hvad giver dig, som klient, det bedste grundlag for, at få den hjælp du søger og komme styrket igennem din aktuelle udfordring?

Dette er noget som, der er blevet forsket i, endda i udpræget grad. Michael J. Lambert og Dean E. Barley har i deres forskning inddraget forskellige faktorer, hvor de har grupperet dem i 4 dele:

  • Faktorer udenfor terapien (fx pludselig bedring, lykkelige hændelser, social støtte etc.).
  • Klientens forventning (det vil sige, den forventning til om terapi kan hjælpe, som du kommer med, herunder også placebo effekten).
  • Specifikke terapeutiske metoder og teorier (fx kognitiv terapi, narrativ terapi osv.).
  • Generelle terapeutiske faktorer (fx relationen du har med psykologen, dennes empati, vedholdenhed, evne til at sætte dig i fokus etc.).

Nedenstående model er kommet ud af forskningen, som tydeligt viser, at faktorer udenfor terapien står for 40% af den succesfulde terapi, klientens forventning står for 15%, specifikke terapeutiske metoder og teorier står for 15% og generelle terapeutiske faktorer står for 30%.

For dig som klient, vil det sige, at faktorer udenfor terapien, står for en stor del af om udfaldet af terapi er lykkeligt for dig. Men overraskende nok, så er det næstvigtigste for, at du får den hjælp og støtte, som du søger, de generelle terapeutiske faktorer, det vil sige den relation du har med psykologen. Endnu mere overraskende så står specifikke metoder og teorier kun for 15%, hvilket din forventning også udgør.

Betyder det så, at du bare skal lade være med, at gå i terapi?

Nej, det kan man nok ikke sige. Og ikke fordi, terapi nødvendigvis er helt fantastisk enestående, men fordi hvis du havde kunnet klare din aktuelle udfordring, uden hjælp og støtte udefra, så havde du allerede gjort det. Sådan er vi mennesker. Vi kæmper med næb og klør og gør alt det vi kan, og nogle gange så har vi brug for lidt ekstra hjælp, støtte, viden og inspiration udefra.

Så når du befinder dig i den situation, at du har brug for lidt ekstra hjælp, så viser forskningen altså, at det du især skal lægge vægt på, er relationen til psykologen. Altså om du føler dig godt modtaget. Om du kan lide personen. Om psykologen viser den rette empati og sætter dig i fokus. Kort sagt, om du synes jeres relation er god. Altså de mere menneskelige faktorer.

Dette passer også godt med tilknytningsteori og med effektforskningens fund. Tilknytningsteori siger noget om menneskers udvikling i opvæksten og hvordan denne spiller ind på vores voksenliv, og ift. Terapi, så er det helt tydeligt, at man kun kan udvikle sig i terapi, hvis psykologen kan være en sikker base for en. Sagt på en anden måde, man skal have en stor grad af tillid til psykologen og relationen skal være god.

Effektforskningen viser også, at det rigtig gode psykologiske forløb, i mindre grad handler om den metode der bruges og i langt højere grad har at gøre med den person, som udøver terapien.

Så når du skal finde en psykolog, som skal hjælpe dig, så er det meget vigtigt, at du mærker efter på dig selv, om du oplever, der er en god relation til psykologen og om den gode relation fortsætter igennem terapien. Det er faktisk, det allermest vigtige. Du skal give dig selv lov til at sige din mening om relationen og skulle det ske, at du ikke synes en given psykolog giver dig det udbytte, du gerne vil have, eller hvis du synes jeres relation ikke er optimal, så er det ikke bare okay, at finde en ny psykolog, det er faktisk påkrævet, hvis du skal have et positivt udbytte ud af terapien.

Men for din egen skyld, så vend lige dine oplevelser med din psykolog, måske det kunne være præcis det skub, som jeres relation har brug for, for at give dig et positivt udbytte, som måske endda overgår dine forventninger.

Det kan måske nok virke ret angstprovokerende, at skulle sige til psykologen, at man ikke synes så godt om den fælles relation, men tænk på det, som den ultimative test af psykologens evne til, at være relationskompetent, og husk, at det er psykologens ansvar, at relationen er god, så du får det udbytte, du er hos psykologen for at få.

En anden vigtig pointe, som kan drages ud fra forskningen i effekt og terapi er, at alle psykologer er forskellige, og da det er relationen, der er det vigtigste, og enhver relation er unik og skabt i fællesskab, mellem dig og psykologen, så kan man ikke sige om psykologer (og alle behandlere for dens sags skyld), at har man prøvet én, så har man prøvet dem alle.

Derfor, prøv dig frem. Mærk efter på dig selv. Snak med din psykolog. Find præcis den psykolog, som er den helt rigtige for dig.

 

Litteratur:

Attachment in Psychotherapy, David J. Wallin (2017)

Supershrinks: What is the secret of their success?, Barry Duncan & Scott Miller (2008) – http://www.psychotherapy.com.au/fileadmin/site_files/pdfs/Supershrinks.pdf

Research Summary on the Therapeutic Relationship and Psychotherapy Outcome, Michael J. Lambert & Dean E. Barley (2001) – http://clinica.ispa.pt/ficheiros/areas_utilizador/user11/34._research_summary_of_the_therapeutic_relationship.pdf

Professionel Kontakt i Samtalebehandling, Thomas Iversen & Nicole K. Rosenberg (2013)

 

Del det du lige har læst!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.